Новини за даренията

ГОТОВ Е ГЕОЛОЖКИЯТ ДОКЛАД ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПИЛОН „РОЖЕН”

Устойчивостта на 111-метровата конструкция ще е осигурена с пилотно фундиране.

Готов е геоложкият доклад на терена, на който ще се извиси 111-метровият пилон “Рожен” за българското знаме в Родопите. Проучването е направено за да се изяснят инженерногеоложките и хидрогеоложките условия на терена от екип специалисти ръководен от професор д-р инж. Георги Франгов – председател на секция “Минно дело, геология и екология” в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

През декември на мястото, в присъствието на представители на фондация „Наследсво в бъдещето” и редседателят и Симеон Караколев, бяха направени сондажи на дълбочина до 24 метра от теренната повърхност за вземане на земни и скални проби. Те са  изследвани в специализирана лаборатория за определяне на физико-механичните показатели. На база резултатите фундирането на внушителния пилон ще е пилотно за да се осигури устойчивост на съоръжението. Стамотомановетоннте пилотите  ще са на дълбочина повече от 17 метра в здраваа основа от мраморни скали (брекчи) .

”Отчитайкии геоложкия строеж, състоянието и състава на почвите и стоящите стоманобетонни пилоти ще гарантират стабилност на фундамента. Теренът е подходящ и от сеимичва гледна точка. След направата на строителния изкоп земната основа трябва да се приеме от инженер-геолог”, категоричен е професор д-р инж. Георги Франгов.

На база геоложкия доклад тази седмица започва цялостното финално проектиране на монумента на българското знаме.

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *