Пилон Рожен ще е най-високия в Европейския съюз и ще бъде поставен на внушителната надморска височина от 1430 м. Така националният флаг на България ще се развее на най-високия пилон на най-високото място в цял свят!  

Изборът на височина на пилона от 111 метра не е случаен  – 111 000 квадратни километра е площта на България.  

Трите единици символизират пробуждането на духа, а новото начало, от което имаме нужда днес, е въплътено в цифрата 1.

Технически параметри

  • Вuсочuна – 111 м
  • Дuамеmър основа – З м
  • Диамeтъp връх – 0.75 м
  • Тегло – 55 тона
  • Конструкция – 13 секции с gължuна om 8 go 12 м
  • Устойчивост – устойчив на вятър със cкорост go 180 kм/ч
  • Транспорт – З uзвънгабаритни композиции u 8 стандартни тира
  • Монтаж Вuсочuнен кран 500 тона със 70 м сmрела
  • Флаг – 1000 kв.м с размерu 25 х 40 м